Nauczycielki

NAUCZYCIELKI

Specjaliści w Junior Academy:

Logopeda: Marta Szukszta
Rytmika: Joanna Włodarczyk
Taniec i gimnastyka korekcyjna: Natalia Jaszczanin, Adrianna Chalecka (Szkoła Wdzięku i Tańca, Przemienieccy)
Język angielski: Iga Celińska, Agata Michalak
Domifika: czyli Dominika Radaszewska czyta naszym dzieciom bajki podczas comiesięcznych odwiedzin w grupach BB i HH