FORMY ZAJĘĆ

FORMY ZAJĘĆ

 

Dodatkowe ! Ciekawe ! Rozwijające !

Zajęcia dla wszystkich dzieci w opłacie stałej

  •  zajęcia z języka angielskiego –każdego dnia– z wykorzystaniem tablic multimedialnych w Szkole Języków Obcych Oxford Academy i Przedszkolu Junior Academy
  •  zajęcia sportowe – 1 x w tygodniu
  • zajęcia taneczne – 1 x w tygodniu – prowadzi instruktorka tańca ze Szkoły Tańca i Wdzięku B & W Przemienieccy
  • rytmika – 1 x w tygodniu– prowadzi absolwent Wyższej Szkoły Muzycznej
  • Domifika – studio zabawy i kreatywnego rozwoju
  • integracja sensoryczna
  • bębny  afrykańskie
  • kodowanie – wstęp do programowania