PLAN DNIA I ZAJĘĆ DODATKOWYCH

GRUPA 3-LATKÓW (Busy Bees)

GODZINY
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK

6:30 – 8:00

godziny 6:30 – 7.30 grupy łączone w sali BB.

Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci

 

Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci

 

Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci

 

Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci

 

 

Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci

 

 

8:00 – 8:30

Język angielski – ćwiczenia i zabawy utrwalające wiadomości

Język angielski – ćwiczenia i zabawy utrwalające wiadomości

Język angielski – ćwiczenia i zabawy utrwalające wiadomości

Język angielski – ćwiczenia i zabawy utrwalające wiadomości

Język angielski – ćwiczenia i zabawy utrwalające wiadomości

8:30 – 8:50

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

8:50 – 9:00

Czynności higieniczne

Czynności higieniczne

Czynności higieniczne

Czynności higieniczne

Czynności higieniczne

9:00 – 9:30

Tańce

 

Rytmika

Zajęcia edukacyjne MEN

Język angielski

Zajęcia edukacyjne MEN/Język angielski – na przemian co 2 tyg.

9:30 – 10:40

Zajęcia edukacyjne MEN (9:30 – 10:00)
Zajęcia dodatkowe, spacery, zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej

Język angielski (9:30 – 10:00)
Zajęcia dodatkowe, spacery, zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali

 Zajęcia dodatkowe, spacery, zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej

 Zajęcia dodatkowe, spacery, zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej

Spacery, zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej

10:40 – 11:1011:10 – 11:50

Język angielskiZabawy dowolne w sali, czytanie książki, Kino Bambino

Zajęcia edukacyjne MEN


Zabawy dowolne w sali, czytanie książki, Kino Bambino

Język angielskiZabawy dowolne w sali, czytanie książki, Kino Bambino

Zajęcia edukacyjne MEN


Zabawy dowolne w sali, czytanie książki, Kino Bambino

Zajęcia edukacyjne MEN/Język angielski – na przemian co 2 tyg.

Zabawy dowolne w sali, czytanie książki, Kino Bambino

11:50 – 12:20

Obiad

Obiad

Obiad

Obiad

Obiad

12:30 – 14:30

Odpoczynek przy muzyce

Odpoczynek przy muzyce

Odpoczynek przy muzyce

Odpoczynek przy muzyce

Odpoczynek przy muzyce

14:30 – 15:00

Podwieczorek

Podwieczorek

Podwieczorek

Podwieczorek

Podwieczorek

15:00 – 15:30

Zajęcia z zakresu integracji sensorycznej

Zajęcia ‚Arts and Crafts’ – eksperymenty

15:00 – 17:30

Zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej, zajęcia indywidualne

Zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej, zajęcia indywidualne

Zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej, zajęcia indywidualne

Zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej, zajęcia indywidualne

Zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej, zajęcia indywidualne

Od 16:00 do 17:30 grupy łączone

Odbiór dzieci przez rodziców

Odbiór dzieci przez rodziców

Odbiór dzieci przez rodziców

Odbiór dzieci przez rodziców

Odbiór dzieci przez rodziców

GRUPA 4-LATKÓW (Happy Hippos)

GODZINY
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK

6:30 – 8:00

Od  6:30 do 7:30 grupy łączone w sali BB

Od 7:30 do 8:30 sala nr 12

Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci

 

Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci

 

Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci

 

Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci

 

Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci

 

8:00 – 8:30 
(sala nr 12)

 

Język angielski – ćwiczenia i zabawy utrwalające wiadomości

Język angielski – ćwiczenia i zabawy utrwalające wiadomości

Język angielski – ćwiczenia i zabawy utrwalające wiadomości

Język angielski – ćwiczenia i zabawy utrwalające wiadomości

Język angielski – ćwiczenia i zabawy utrwalające wiadomości

8:30 – 8:50
(sala HH)

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

8:50 – 9:00

Czynności higieniczne

Czynności higieniczne

Czynności higieniczne

Czynności higieniczne

Czynności higieniczne

9:00 – 9:30

Zajęcia edukacyjne MEN

Zajęcia edukacyjne MEN

Zajęcia edukacyjne MEN

Zajęcia edukacyjne MEN

Zajęcia edukacyjne MEN

9:30 – 12:00

Zajęcia dodatkowe, spacery, zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej

Zajęcia dodatkowe, spacery, zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej

Zajęcia dodatkowe, spacery, zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej

Zajęcia dodatkowe, spacery, zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej

Spacery, zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej

12:00 – 12:30

Język angielski

Język angielski

Język angielski

Język angielski

Język angielski

12:30 – 13:00

Obiad

Obiad

Obiad

Obiad

Obiad

13:00 – 14:00

Odpoczynek, muzykoterapia

Odpoczynek, muzykoterapia

Odpoczynek, muzykoterapia

Odpoczynek, muzykoterapia

Odpoczynek, muzykoterapia

14:00 – 15:00
(Tytuły zajęć popołudniowych widnieją w języku ang. z uwagi na ich językowych charakter i przebieg).

Gimnastyka buzi
i języka – zabawy logopedyczne

Zajęcia rozwijające motorykę małą / gry i zabawy matematyczne

Zabawy zorganizowane / zabawy stolikowe / czytanie książek

Zabawy zorganizowane / zabawy stolikowe / czytanie książek

Zabawy zorganizowane / zabawy stolikowe / czytanie książek

15:00 – 15:30

Podwieczorek

Podwieczorek

Podwieczorek

Podwieczorek

Podwieczorek

15:30 – 17:30

Zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej

Zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej

 

Zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej

Zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej

Zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej

Od 16:00 do 17:30 grupy łączone w BB

Odbiór dzieci przez rodziców

Odbiór dzieci przez rodziców

Odbiór dzieci przez rodziców

Odbiór dzieci przez rodziców

Odbiór dzieci przez rodziców

Zajęcia dodatkowe prowadzone w Przedszkolu: Tańce, Rytmika, Garncarstwo, Bębny afrykańskie, Kodowanie, Filharmonia, Teatr. 

GRUPA 5-LATKÓW (Dancing Dragons)

GODZINY
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK

6:30 – 8:00

Od godziny 6:30 – 7.30 grupy łączone w sali BB. Od 7.30 do 8.00 sala nr 12Od godziny 6:30 – 7.30 grupy łączone w sali BB. Od 7.30 do 8.00 sala nr 12

 

Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci

 

Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci

 

Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci

 

Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci

 

Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci

 

8:00 – 8:30 
(sala HH)

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

8:30 – 8:45

Czynności higieniczne

Czynności higieniczne

Czynności higieniczne

Czynności higieniczne

Czynności higieniczne

8:45 – 9:15

 

Język angielski – ćwiczenia i zabawy utrwalające wiadomości

Język angielski – ćwiczenia i zabawy utrwalające wiadomości

Język angielski – ćwiczenia i zabawy utrwalające wiadomości

Język angielski – ćwiczenia i zabawy utrwalające wiadomości

Język angielski – ćwiczenia i zabawy utrwalające wiadomości

9:15 – 9:45

Zajęcia edukacyjne MEN

Zajęcia edukacyjne MEN

Zajęcia edukacyjne MEN

Zajęcia edukacyjne MEN

Zajęcia edukacyjne MEN

9:45 – 12:00

Zajęcia dodatkowe, spacery, zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej

Zajęcia dodatkowe, spacery, zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej

Zajęcia dodatkowe, spacery, zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej

Zajęcia dodatkowe, spacery, zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej

Zajęcia dodatkowe, spacery, zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej

12:00 – 12:30

Obiad

Obiad

Obiad

Obiad

Obiad

12:40 – 13:10

Język angielski

Język angielski

Język angielski

Język angielski

Język angielski

13:10 – 14:00

Zabawy dowolne w sali

Zabawy dowolne w sali

Zabawy dowolne w sali

Zabawy dowolne w sali

Zabawy dowolne w sali

14:00 – 14:30
(Tytuły zajęć popołudniowych widnieją w języku ang. z uwagi na ich językowy charakter i przebieg)

Gry i zabawy z literkami/głoskami – rozwijanie słuchu fonematycznego

Zabawy dowolne w sali

Zabawy dowolne w sali

Sensory play – zajęcia z elementami integracji sensorycznej

Feelings – zajęcia o emocjach

14:30 – 15:00

Podwieczorek

Podwieczorek

Podwieczorek

Podwieczorek

Podwieczorek

15:30 – 17:30

Zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej

Zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej

Zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej

Zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej 

Zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej

Od 16:00 do 17:30 grupy łączone w BB

Odbiór dzieci przez rodziców

Odbiór dzieci przez rodziców

Odbiór dzieci przez rodziców

Odbiór dzieci przez rodziców

Odbiór dzieci przez rodziców

Zajęcia dodatkowe prowadzone w Przedszkolu (wszystkie zajęcia rozpoczynają się z dniem 1 października):

Tańce – poniedziałki godz. 10.05 (Pierwsze zajęcia już 16 września)

Rytmika – wtorki godz. 10.05

Bębny – co drugi czwartek godz. 10.10

Garncarstwo 

Kodowanie 

Koło muzyczno – taneczne 

Integracja sensoryczna 

Emocje przedszkolaka 

GRUPA 6-LATKÓW (Lovely Lions)

GODZINY
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK

6:30 – 8:00

Od godziny 6:30 – 7:40 grupy łączone

Schodzenie się dzieci do przedszkola, zajęcia indywidualne, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.

Schodzenie się dzieci do przedszkola, zajęcia indywidualne, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.

Schodzenie się dzieci do przedszkola, zajęcia indywidualne, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.

 

Schodzenie się dzieci do przedszkola, zajęcia indywidualne, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.

Schodzenie się dzieci do przedszkola, zajęcia indywidualne, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.

 

7:40 – 8:00

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

8:00 – 8:15

Czynności higieniczne

Czynności higieniczne

Czynności higieniczne

Czynności higieniczne

Czynności higieniczne

8:15 – 8:45

 

Język angielski – ćwiczenia i zabawy utrwalające wiadomości

Język angielski – ćwiczenia i zabawy utrwalające wiadomości

Język angielski – ćwiczenia i zabawy utrwalające wiadomości

Język angielski – ćwiczenia i zabawy utrwalające wiadomości

Język angielski – ćwiczenia i zabawy utrwalające wiadomości

8:45 – 9:30

Zajęcia edukacyjne MEN

Zajęcia edukacyjne MEN

Zajęcia edukacyjne MEN

Zajęcia edukacyjne MEN

Zajęcia edukacyjne MEN

9:30 – 11:00

Spacery, zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej. Zajęcia dodatkowe.

Spacery, zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej. Zajęcia dodatkowe.

Spacery, zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej. Zajęcia dodatkowe.

Spacery, zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej. Zajęcia dodatkowe.

Spacery, zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej. Zajęcia dodatkowe.

11:00 – 11:30

Zajęcia edukacyjne

Zajęcia edukacyjne

Zajęcia edukacyjne

Zajęcia edukacyjne

Zajęcia edukacyjne

11:40 – 12:00

Obiad

Obiad

Obiad

Obiad

Obiad

12:00 – 12:30

Relaks, bajkoterapia

Relaks, bajkoterapia

Relaks, bajkoterapia

Relaks, bajkoterapia

Relaks, bajkoterapia

12:30 – 13:15

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.

 

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.

Koło małego naukowca/ Zabawy umuzykalniające

Zabawy z elementami integracji sensorycznej/ zabawy ruchowe

 

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.

 

13:15 – 13:45

Język angielski

Język angielski

Język angielski

Język angielski

Język angielski

13:45 – 14:20

Zabawy językowe

Zabawy językowe

 

Zabawy językowe

Zabawy językowe

 

Zabawy językowe

14:20 – 14:30

Czynności higieniczne

Czynności higieniczne

Czynności higieniczne

Czynności higieniczne

Czynności higieniczne

14:40 – 15:00

Podwieczorek

Podwieczorek

Podwieczorek

Podwieczorek

Podwieczorek

15:00 – 17:30

Zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej

Zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej

Zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej

Zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej

Zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej

Od 15:00 do 17:30 grupy łączone

Odbiór dzieci przez rodziców

Odbiór dzieci przez rodziców

Odbiór dzieci przez rodziców

Odbiór dzieci przez rodziców

Odbiór dzieci przez rodziców

Zajęcia dodatkowe :

– taniec towarzyski:  poniedziałki 10:45 – 11:15 (co tydzień)

– rytmika: wtorki  10:45 – 11:15 (co tydzień)

bębny afrykańskie: czwartki (2 razy w miesiącu) 9:35 – 10:05

zajęcia z kodowania

– zajęcia muzyczno- taneczne

– garncarstwo

–  zajęcia sensoryczne

– zajęcia ogólnorozwojowe

– zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

– zajęcia logopedyczne

– koncerty muzyków z filharmonii

– zajęcia językowe