PROGRAM

PROGRAM

Drogi Rodzicu,

Przyjmując pod opiekę Twoje Dziecko mamy świadomość odpowiedzialności jakiej podejmujemy się w kreowaniu wspólnie z Tobą jego przyszłości. Uznając prymat rodzica jako „pierwszego nauczyciela” chcemy zapewnić Twojemu Dziecku harmonijny rozwój we wszystkich sferach. Podstawę naszej pracy opiekuńczej, wychowawczej i kształcącej stanowić będzie specjalistyczna indywidualna diagnoza dziecka. Przeprowadzona będzie w pierwszym okresie jego pobytu przez: pedagoga, logopedę, surdopedagoga. Dzięki niej uzyskamy informacje, które będą wyznaczały kierunki pracy z Dzieckiem i pozwolą na indywidualne traktowanie każdego z nich w zakresie rozwijania zdolności i umiejętności, a także w przypadku trudności: sprawnianie, korygowanie i kompensacja.

Podczas indywidualnych spotkań otrzymacie Państwo szczegółowe informacje.

Dowiecie się:
– jakie jest Wasze dziecko,
– jak rozwijać jego indywidualne predyspozycje,
– jak pomagać w przezwyciężaniu trudności.

Każde Dziecko skorzysta z indywidualnego programu rozwoju.
Postępy będą stale monitorowane, co pozwoli na dostosowanie sposobów pracy do zmieniających się potrzeb Dzieci.

Harmonijny rozwój zapewnimy Twojemu Dziecku między innymi poprzez szeroką ofertę ciekawych zajęć. Ważnym założeniem pracy naszego Przedszkola jest prowadzenie Dzieci do dwujęzyczności. Opiekę merytoryczną nad kształceniem językowym pełni Szkoła Językowa Oxford Academy mieszcząca się w tym samym budynku. Tu też odbywa się część zajęć z języka angielskiego z wykorzystaniem m.in. takich pomocy jak: tablice multimedialne, biblioteczka w języku angielskim (książki z serii Graded Readers i w oryginale, filmy, bajki), gry planszowe, plakaty, flashcards. W czasie zajęć wykorzystywane będą naturalne sytuacje, takie jak zabawa, wypoczynek, rekreacja, czynności higieniczne do włączania języka angielskiego.

Ułatwimy Dziecku przezwyciężenie trudności rozstania z Tobą w pierwszych dniach pobytu u nas, organizując dni adaptacji. Proponowane zajęcia mają różnorodny charakter, ale planując ich liczbę i czas trwania w ciągu dnia będziemy mieli na uwadze przede wszystkim możliwości Dziecka wynikające z jego aktualnego poziomu rozwoju, uwzględniając jego naturalne potrzeby zabawy, rekreacji na naszym placu zabaw, wypoczynku i radości.
Zapewnimy Dziecku bezpieczeństwo – przedszkole jest monitorowane (sale, hole, szatnia, plac zabaw), a wejście na jego teren jest możliwe wyłącznie dla osób posiadających klucz elektroniczny.

Dyrektor
Aleksandra Szarek

 

PROGRAMY REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ MEN ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Grupa BB

 

„Plac Zabaw” – Wydawnictwo WSiP, autorzy: Katarzyna Kowalska, Beata Kamińska, Dorota Augsburg. Wyprawka to zbiór 47 kart wspierających rozwój manualny dziecka. W zestawie znajdują się elementy do konstruowania: wycinania, wypychania, składania, sklejania i ozdabiania.

Jest to pakiet edukacyjny przeznaczony do realizacji w przedszkolach zadań wynikających z obowiązującej podstawy programowej. Jego celem jest wszechstronne wspieranie rozwoju dziecka głównie poprzez zabawę. Różnorodne zadania i ćwiczenia rozbudzają naturalną ciekawość dziecka, zachęcają do działania i własnej twórczości, rozwijają sprawność motoryczną. Cykl „Plac zabaw”, to pierwsza samodzielna przygoda trzylatków: emocje, nad którymi trzeba zapanować i nauka uczestnictwa w zabawie z rówieśnikami. Wyprawka zawiera ćwiczenia kształcące spostrzegawczość, wspierające logiczne myślenie, a także historyjki obrazkowe, gry i puzzle.


PROGRAM
KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO – JĘZYK ANGIELSKI

 Książka „My Little Island”, poziom 1, Leon Dyson, Wydawnictwo Pearson

 

 Grupa HH

 

Pakiet edukacyjny – „Plac zabaw. Czterolatek”. Wydawnictwo – WSiP, autorzy: Karina Jedynak
i Małgorzata Szczęsna.

Pakiet zawiera: Karty pracy czterolatek, część: 1 i 2; Księgę Emocji, Wyprawkę, „Rytmy – karty do zabaw logicznych”.

Program obejmuje wszystkie obszary podstawy programowej MEN. Dzięki temu dzieci będą rozwijać następujące umiejętności: językowe, matematyczne, przyrodnicze, motoryczne, grafomotoryczne, samoobsługowe, społeczne, a także treści dotyczące kształtowania rozwoju emocjonalnego dzieci.  Karty pracy cz. 1 i 2 pozwalają ćwiczyć umiejętności manualne oraz wspomagają dzieci w usystematyzowaniu wiedzy o świecie. Zawierają liczne ćwiczenia grafomotoryczne, orientacji na kartce, zadania rozwijające spostrzegawczość, myślenie matematyczne, czy ćwiczenia związane z wiedzą o świecie przyrody. Motorykę małą kształtują także takie czynności jak: wycinanie, wypychanie, składanie, sklejanie i ozdabianie. Wszystko to wspiera „Wyprawka czterolatek”. Zestaw kolorowych i atrakcyjnych kart zachęca dzieci do zabaw plastycznych. Zestaw „Rytmy” – tj. karty do zabaw logicznych pomagają kształtować spostrzegawczość i myślenie matematyczne, a także rozwijają umiejętność odczytywania symboli matematycznych. Natomiast dzięki „Księdze emocji” rozwijana jest umiejętność myślenia przyczynowo – skutkowego, nazywania podstawowych emocji, a także radzenia sobie z nimi.

 

 

PROGRAMY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO – JĘZYK ANGIELSKI

Książka – My Little Island – Poziom 2, Leone Dyson, Wydawnictwo Pearson.

 

 

PROGRAM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO –  JĘZYK ANGIELSKI

 Książka – Ricky the Robot – Poziom 1, Naomi Simmons, Wydawnictwo Pearson.

 

 Grupa DD

 

Dzieci w wieku 5 lat – „Plac zabaw”. Wydawnictwo – WSiP, autorzy: Karina Jedynak i Małgorzata Szczęsna.

Pakiet zawiera: Karty pięciolatek: 1,2,3,4; Klaser liter; Księgę zabaw z obrazkami
i Wyprawkę. Pakiet jest zgodny z podstawą programową z 18 sierpnia 2018 roku.

Program obejmuje wszystkie obszary podstawy programowej MEN. Dzięki temu dzieci będą rozwijały następujące umiejętności: językowe, matematyczne, przyrodnicze, motoryczne, grafomotoryczne, samoobsługowe, społeczne. Znajdą się także treści dotyczące kształtowania rozwoju emocjonalnego dzieci. Dodatkowo karty pracy pomogą w przygotowaniu dzieci do nauki czytania, pisania i liczenia. Są w nich zróżnicowane ćwiczenia, które w kompleksowy sposób wpływają na wszechstronny rozwój dziecka. Na każdy dzień pakiet edukacyjny przewiduje inny zestaw ćwiczeń porannych/gimnastycznych. Dodatkowo niemalże każdym zajęciom towarzyszą następujące cele: doskonalenie umiejętności współdziałania
w grupie, wzmacnianie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat omawiany na bieżąco. Ponadto pakiet edukacyjny zawiera dwie płyty z wieloma tematycznymi piosenkami, które odpowiadają aktualnym uroczystościom/świętom przedszkolnym. Większa część treści zawartych w pakiecie dotyczy analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej.

 

 

PROGRAM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO –  JĘZYK ANGIELSKI

 Dzieci w wieku 5 lat –„ My Little Island 3”. Wydawnictwo Pearson, autor: Leone Dyson, Katarzyna Pogłodzińska, Tessa Lochowski, Linette Ansel Erocak, Sagrario Salaberri

 

 Grupa LL

 

Gawrońska B., Raczek E., Tropiciele. Sześciolatek,  wydawnictwo WSiP, Warszawa 2017r.  – razem z „Tropicielami” dzieci rozpoczną przygotowanie do nauki w szkole podstawowej. Zestaw oparty jest o nową podstawę programową MEN. Cykl „Tropiciele” zachęca dzieci do poznawania świata przez doświadczanie i eksperymentowanie. W skład pakietu wchodzą:  cztery karty prace oraz pomoce: piszę i liczę, książka do czytania, wycinanki. Bohaterem,
z którym dzieci będą poznawały świat jest Supełek.

Tropiciele doskonale przygotują naszych przedszkolaków do podjęcia nauki w szkole podstawowej we wszystkich obszarach zgodnie z wymaganiami MEN. Karty pracy pomogą
w przygotowaniu dzieci do nauki czytania, pisania i liczenia.

PROGRAM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO –  JĘZYK ANGIELSKI

Ch. Palin „Bright ideas”, Wydawnictwo Oxford 2018 r.

 

 

Udział w programach, konkursach, akcjach, działaniach artystycznych, prozdrowotnych, profilaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

 • Program edukacyjny na rzecz promowania prawidłowych nawyków żywieniowych. „Mamo, tato wolę wodę”
  • Patronat – MEN, Instytut Matki i Dziecka
 • Program społeczny „Szkoła bez przemocy”
  • Organizator – Szkoła Podstawowa nr 30 w Olsztynie
  • Patronat – Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

 

 • Przegląd małych form teatralnych

 

 

 • Ogólnopolski Program Edukacyjny – Akademia Wyobraźni Play Doh
  • Organizator – Hasbro Sp. z o o

 

 • Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej Dla Przedszkolaków
  • „Akademia AQAFRESH”
  • Organizator – Adliner Sp. z o o

 

 • Program Zdrowy uśmiech
 • Organizator Kraina zdrowego uśmiechu – gabinet stomatologiczny – Tęczowy Las

 

 • Program wdrażania dwujęzyczności
  • Organizator – Oxford Academy
 • Konkurs piosenki angielskiej

 

 • Program – Emocje przedszkolaka, zasady i normy w Junior Academy, w tym „Akademia przyjaźni – My Little Pony”
 • Organizator – kadra przedszkola

 

 • Program Bezpieczny Patrol
 • Organizator PCK

 

 • Międzyprzedszkolny Przegląd Piosenki

Organizator – Osiedlowy Klub Akant

 

 

 • Program zajęć umuzykalniających z elementami rytmiki
 • Organizator – Joanna Włodarczyk
 • Program autorski nauczania tańca w przedszkolach
 • Organizator – Szkoła Tańca i Wdzięku B. W. Przemienieccy