PROGRAM

PROGRAM

Drogi Rodzicu,

Przyjmując pod opiekę Twoje Dziecko mamy świadomość odpowiedzialności jakiej podejmujemy się w kreowaniu wspólnie z Tobą jego przyszłości. Uznając prymat rodzica jako „pierwszego nauczyciela” chcemy zapewnić Twojemu Dziecku harmonijny rozwój we wszystkich sferach. Podstawę naszej pracy opiekuńczej, wychowawczej i kształcącej stanowić będzie specjalistyczna indywidualna diagnoza dziecka. Przeprowadzona będzie w pierwszym okresie jego pobytu przez: pedagoga, logopedę, surdopedagoga. Dzięki niej uzyskamy informacje, które będą wyznaczały kierunki pracy z Dzieckiem i pozwolą na indywidualne traktowanie każdego z nich w zakresie rozwijania zdolności i umiejętności, a także w przypadku trudności: sprawnianie, korygowanie i kompensacja.

Podczas indywidualnych spotkań otrzymacie Państwo szczegółowe informacje.

Dowiecie się:
– jakie jest Wasze dziecko,
– jak rozwijać jego indywidualne predyspozycje,
– jak pomagać w przezwyciężaniu trudności.

Każde Dziecko skorzysta z indywidualnego programu rozwoju.
Postępy będą stale monitorowane, co pozwoli na dostosowanie sposobów pracy do zmieniających się potrzeb Dzieci.

Harmonijny rozwój zapewnimy Twojemu Dziecku między innymi poprzez szeroką ofertę ciekawych zajęć. Ważnym założeniem pracy naszego Przedszkola jest prowadzenie Dzieci do dwujęzyczności. Opiekę merytoryczną nad kształceniem językowym pełni Szkoła Językowa Oxford Academy mieszcząca się w tym samym budynku. Tu też odbywa się część zajęć z języka angielskiego z wykorzystaniem m.in. takich pomocy jak: tablice multimedialne, biblioteczka w języku angielskim (książki z serii Graded Readers i w oryginale, filmy, bajki), gry planszowe, plakaty, flashcards. W czasie zajęć wykorzystywane będą naturalne sytuacje, takie jak zabawa, wypoczynek, rekreacja, czynności higieniczne do włączania języka angielskiego.

Ułatwimy Dziecku przezwyciężenie trudności rozstania z Tobą w pierwszych dniach pobytu u nas, organizując dni adaptacji. Proponowane zajęcia mają różnorodny charakter, ale planując ich liczbę i czas trwania w ciągu dnia będziemy mieli na uwadze przede wszystkim możliwości Dziecka wynikające z jego aktualnego poziomu rozwoju, uwzględniając jego naturalne potrzeby zabawy, rekreacji na naszym placu zabaw, wypoczynku i radości.
Zapewnimy Dziecku bezpieczeństwo – przedszkole jest monitorowane (sale, hole, szatnia, plac zabaw), a wejście na jego teren jest możliwe wyłącznie dla osób posiadających klucz elektroniczny.

Dyrektor
Aleksandra Szarek