DYREKTOR SZKOŁY

Dyrektor Szkoły

Aleksandra Szarek

Magister filologii angielskiej i prawa, obecnie w trakcie studiów podyplomowych na uniwersytecie SWPS w Sopocie na kierunku Psychologia Dzieci i Młodzieży ze Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju (2019/20), akredytowany Metodyk Pase. Od 7 lat z ogromnym powodzeniem prowadzi Szkołę Języków Obcych Oxford a od 6 lat Przedszkole Językowe Junior Academy. Praca jest dla niej ogromną pasją i spełnieniem marzeń. Fascynuje ją temat dwujęzyczności, dlatego oboje dzieci, Stasia i Hanię, wychowuje zarówno w języku polskim jak i angielskim. Wychodzi z założenia, że im człowiek młodszy, tym lepiej przyswaja język.