Lektorzy

Jesteśmy dumni z naszej kadry!

Nasi Lektorzy są absolwentami filologii angielskiej i germańskiej, nauczycielami z pasją i darem przekazywania wiedzy posiadającymi minimum kilkuletni staż w zawodzie.

Tymoteusz Garbecki

Iga Celińska

Anna Glińska

Anna Nowotka

Monika Rozmierska

Ariel Kowalikowski

Dawid Rogowski

Dorota Łasiewicka

Łukasz Jakubowski

Milena Piersa

Marta Burdzyńska

Kaja Szumowska

Agnieszka Kileńska

Aleksandra Grabowska

Irmina Kłoss

Andrea Pawlukowska

Do kursów przygotowujących do egzaminów gimnazjalnych/maturalnych zatrudniamy jedynie nauczycieli uczących w szkołach państwowych, egzaminatorów i weryfikatorów, którzy doskonale znają specyfikę każdego z egzaminów.

Kursy dla młodzieży i dorosłych prowadzone są przez kompetentnych i kreatywnych Lektorów, w przypadku kursów branżowych przez specjalistów z danej dziedziny. Wszyscy nasi Lektorzy ukończyli studia na kierunku filologia angielska (nauczyciele języka angielskiego)  i filologia germańska (nauczyciele j. niemieckiego).  Nasi Lektorzy są również egzaminatorami TOEIC (15 lektorów).